Cấp Phối Bê Tông Mác 200

Bê tông mác 200 là một dạng hỗn hợp đặc biệt, được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng trên khắp cả nước. Cụ thể loại bê tông này có tác dụng gì, và cấp phối bê tông mác 200 có gì khác so với các mác bê tông khác

SƠ LƯỢC VỀ BÊ TÔNG MÁC 200

Mác bê tông là nói đến cường độ chịu nén của mẫu bê tông. Theo TCXD cũ của Việt Nam TCVN 3118 :1993, mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 15cm × 15cm × 15cm, được bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết (R28). Sau đó được đưa vào máy nén để xác định cường độ chịu nén của bê tông , đơn vị tính bằng MPa (N/mm²).

Khi đề cập đến cấp phối bê tông mác 200 chính là chúng ta đang nói tới cường độ chịu nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn, được bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn, tuổi mẫu 28 ngày, đạt 200 kG/cm2.

cap phoi be tong thanh thanh hieu

Ta có thể thấy rằng có rất nhiều cách xác định mác bê tông đạt tiêu chuẩn. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đưa ra cách xác định mác bê tông đơn giản nhất. Để xác định mác BT tối thiểu cần phải có một tổ mẫu lấy ngoài hiện trường, gồm 3 mẫu bê tông đồng nhất .

Đối với những kết cấu bê tông lớn, các tổ mẫu trên cùng một kết cấu phải ở những vị trí khác nhau và số lượng của chúng đủ lớn để đại diện được cho toàn bộ phần kết cấu đó. Giá trị trung bình của cường độ chịu nén tại thời điểm phá hủy (do nén mẫu) của cả 3 mẫu trong tổ mẫu, được lấy để xác định mác bê tông (tuổi mẫu BT 28 ngày). Nếu thời điểm nén tổ mẫu không phải là 28 ngày sau khi bê tông ninh kết, thường là 3 hay 7 ngày sau (R3,R7), thì mác bê tông được xác định gián tiếp thông qua biểu đồ phát triển cường độ bê tông chuẩn tương ứng. Các kết quả nén mẫu R3 hay R7 là các kết quả kiểm tra nhanh , chưa chính thức. Kết quả nén mẫu ở tuổi 28 ngày mới được coi là mác của bê tông thực tế.

Xác định mác bê tông : Kết cấu bê tông tại chỗ được coi là đạt yêu cầu về mác thiết kế khi giá trị trung bình của từng tổ mẫu (mác thực tế) không được nhỏ hơn mác thiết kế, nhưng đồng thời phải không có mẫu nào trong các tổ mẫu có kết quả thí nghiệm dưới 85 % mác thiết kế. 

Định mức thiết kế cấp phối bê tông mác 200

 Chúng thường được dùng trong việc đổ móng, cột, dầm, sàn.

Lượng vật liệu cho 1 m3 BT ( kg ) Lượng vật liệu cho 1 m3 BT ( m3 )
Đá 1×2 : 1300  Đá : 0.910
Cát vàng : 690  Cát : 0.505
Xi măng PCB40 : 300  Xi măng PCB40 : 300 kg
Nước : 180 lít  Nước : 180 lít
  • Lưu ý : đây là thiết kế theo mác bê tông không phụ gia.

Chúng tôi thiết kế cấp phối bê tông mác 200 theo từng loại kết cấu và phù hợp với điều kiện thi công của công trình. Ngoài ra nếu phương án thi công bê tông trộn thủ công gặp khó khăn nhà thầu nên lựa chọn bê tông thương phẩm để đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *